Aktualności


 

Niepubliczne Przedszkole

,,Bajkolandia" z Oddziałami

Integracyjnymi-  dzieci  przyjęte

do przedszkola z orzeczeniem, są

zwolnione z opłaty czesnego.